Category: Telugu Christmas Songs

Lokamanthata Velugu Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

Lokamanthata Velugu Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను యేసు జన్మించినపుడు ఆకాశమునందు గొప్ప నక్షత్రంబు బుట్టెనపుడు లోకజ్ఞానులు గొల్లలు వెళ్లి – (2) లోక రక్షకుడేసుకు మ్రొక్కిరి ॥లోకమంతట॥ నేను … Read More

Lali Lali Lalamma Lali Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

Lali Lali Lalamma Lali Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS లాలి లాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ లాలియని పాడరే బాలయేసునకు పరలోక దేవుని తనయుడో యమ్మా పుడమిపై బాలుడుగ బుట్టెనో యమ్మా ఇహ … Read More

Chinta Ledika Yesu Puttenu Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

Chinta Ledika Yesu Puttenu Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS చింత లేదిక యేసు పుట్టెను వింతగను బెత్లేహమందున చెంత జేరను రండి సర్వ జనాంగమా సంతసమొందుమా (2) దూత తెల్పెను గొల్లలకు శుభవార్త … Read More

Memu Velli Chuchinamu Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

Memu Velli Chuchinamu Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS మేము వెళ్లిచూచినాము – స్వామి యేసుక్రీస్తును = ప్రేమ మ్రొక్కి వచ్చినాము – మా మనంబులలరగ ॥మేము॥ బేదలేము పురములోన – బీద కన్యమరియకుఁ … Read More

Thoorpu Diku Chukka Butte Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

Thoorpu Diku Chukka Butte Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె మేరమ్మా – ఓ మరియమ్మా (2) చుక్కను జూచి మేము వచ్చినాము మొక్కి పోవుటకు (2) ||తూర్పు … Read More

Yese Janmincheraa Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

Yese Janmincheraa Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS యేసే జన్మించెరాతమ్ముడా దేవుడవతారించేరా (2)ఓరె తమ్ముడా ఒరేయ్ ఒరేయ్ తమ్ముడా (4) ||యేసే|| పెద్ద పెద్ద రాజులంతా నిద్దురలు పోవంగ (2)అర్దరాత్రి వేళ మనకు ముద్దుగ … Read More

Sri Yesundu Janminche Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

Sri Yesundu Janminche Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS శ్రీ యేసుండు జన్మించె రేయిలో (2) నేడు పాయక బెత్లెహేము ఊరిలో (2) ||శ్రీ యేసుండు|| ఆ కన్నియ మరియమ్మ గర్భమందున (2) ఇమ్మానుయేలనెడి … Read More

Rajulaku Raju Putte Annaya Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

Rajulaku Raju Putte Annaya Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS రాజులకు రాజు పుట్టెనన్నయ్య (2)రారే చూడ మనమేగుదామన్నయ్య (2) ॥రాజులకు॥ యుదాయనే దేశమందన్నయ్య (2)యూదులకు గొప్ప రాజు పుట్టెనన్నయ్య (2) ॥రాజులకు॥ తారన్ … Read More