Sumadhura Swaramu Ganalato Song lyrics in Telugu | Telugu Christian Songs Lyrics


Sumadhura Swaramu Ganalato Song lyrics in Telugu | Telugu Christian Songs Lyrics

సుమధుర స్వరముల గానాలతో – వేలాది దూతల గళములతో
కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా – నీకే నా ఆరాధన (2)
మహదానందమే నాలో పరవశమే నిను స్తుతియించిన ప్రతీక్షణం (2)
|| సుమధుర ||

ఎడారి త్రోవలో నేనడచిన – ఎరుగని మార్గములో నను నడిపిన
నా ముందు నడిచిన జయవీరుడా – నా విజయ సంకేతమా (2)
నీవే నీవే – నా ఆనందము
నీవే నీవే – నా ఆధారము (2)
|| సుమధుర ||

సంపూర్ణమైన నీ చిత్తమే – అనుకూలమైన సంకల్పమే
జరిగించుచున్నావు నను విడువక – నా ధైర్యము నీవేగా (2)
నీవే నీవే – నా జయగీతము
నీవే నీవే – నా స్తుతిగీతము (2)
|| సుమధుర ||

వేలాది నదులన్ని నీమహిమను – తరంగపు పొంగులు నీబలమును
పర్వత శ్రేణులు నీకీర్తినే – ప్రకటించుచున్నావేగా (2)
నీవే నీవే – నా అతిశయము
నీవే నీవే – నా ఆరాధన (2)
|| సుమధుర ||

Sumadhura Swaramu Ganalato Song


Telugu Christian Songs

Leave a Reply