చీకటినే తొలగించినది || New Jesus Songs 2019 || బ్రదర్ క్రాంతికుమార్ || New Telugu Christian Songs

చీకటినే తొలగించినది || New Jesus Songs 2019 || బ్రదర్ క్రాంతికుమార్ || New Telugu Christian Songs

Album – Aalakinche Devaa 2
Producers – Ramson Chepuri & Marthamma Chepuri
Lyrics & Tune – Kranthi Chepuri & Samara Chepuri
Singer – Srividya
Song – Chikatene tolaginchinadi
Music – Prabhu Kumar
VFX – David Varma
© Copyright 2019, All Rights Reserved.2019 Latest Telugu Christan Songs
► Subscribe Channel – Telugu Christian Songs
https://www.youtube.com/channel/UCO_uQaF41Wz9eYxXgEOPXRw

► Facebook
https://www.facebook.com/TCSTeluguChristianSongs/

RELATED CHRISTIAN LINKSLeave a Reply