నూతన సంవత్సరమగు | 2019 Jesus Telugu Songs | Telugu Christian Songs 2018-2019 | JK Christopher

నూతన సంవత్సరమగు | 2019 Jesus Telugu Songs | Telugu Christian Songs 2018-2019 | JK Christopher

2019 New Year Telugu Christian Song

2019 Happy New Year Telugu Christian Song

2019 New Year Jesus Worship Song

Song: నూతన సంవత్సరమగు New Year 2019-2018
Lyrics,Composer,Singer: Bro Sundeep Dasari
Music: Bro JK Christopher
New Jerusalem Ministries Guntur
న్యూ జెరూసలేము మినిస్ట్రీస్
సత్తెనపల్లి రోడ్డు, పేరేచర్ల, గుంటూరు
832 836 2885
779 951 0012

TCS Telugu Christian Songs
TCS Songs

Telugu Christian Songs
► Subscribe Channel – Telugu Christian Songs
https://www.youtube.com/channel/UCO_uQaF41Wz9eYxXgEOPXRw
► Facebook
https://www.facebook.com/TCSTeluguChristianSongs

 

RELATED CHRISTIAN LINKS

 

 

One Response

  1. Kasibabu
    April 20, 2019

Leave a Reply